top of page

Tiếng Anh

dành cho LOA VIỆT NAM

CÁC LỰA CHỌN MUA HÀNG:
THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của gần 400 triệu người bao gồm Úc, New Zealand, Canada, Ireland, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Khóa học này dạy tiếng Anh Mỹ chuẩn như nói ở Mỹ.

Khóa học tiếng Anh cho người nói tiếng Việt của chúng tôi là một cách thú vị và tương tác để học cả nói và hiểu ngôn ngữ tiếng Anh chỉ trong 30 phút mỗi ngày. Không cần sách. Chúng tôi có tổng cộng 30 bài học bằng ngôn ngữ Tiếng Anh cho Người nói Tiếng Việt. Tất cả các bài học đều có sẵn để tải xuống MP3 ngay lập tức.

bottom of page